eket.lt
Valstybinių Regitros KET testų pasiruošimo portalas


Regitros klausimai - 20 klausimų prieš praktikos egzaminą 2024


20 klausimų prieš praktikos egzaminą

Kiekvienas, siekiantis įgyti teisę vairuoti B kategorijos automobilius, vairavimo praktikos egzamino pradžioje turi atsakyti į 3 klausimus apie automobilio prietaisų priežiÅ«rą, techninę bÅ«klę ir pan. Tai yra „Regitros“ klausimai, kurių iš viso yra 20 (B kategorijai). Kiekvienas iš šių neatsakytų klausimų žymimas nekritine klaida, tad neatsakius visų trijų – gausite 3 nekritines klaidas. Egzamino metu galima padaryti ne daugiau kaip 8 nekritines klaidas ir nė vienos kritinės ir specifinės pasikartojančios klaidos.

Šiuos klausimus ir atsakymus į juos tikrai verta įsidėmėti, nes taip ne tik geriau suprasite automobilio prietaisų veikimą, bet ir padidinsite savo šansus sėkmingai išlaikyti praktikos egzaminą. Pateikiame visus 20 galimų klausimų prieš praktikos egzaminą ir atsakymus į juos, žemiau.

 

Turinys:

20 klausimų prieš „Regitra“ praktikos egzaminą

Dažniausiai užduodami klausimai

 

B kategorijos 20 klausimų prieš „Regitra“ praktikos egzaminą

 

 1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.

Ar pakankamas alyvos lygis transporto priemonėje galima patikrinti automobiliui stovint lygioje vietoje ir esant šaltam varikliui. Ištraukus matuoklę ir ją nuvalius, ji vėl įstatoma į savo vietą. Pakartotinai ištraukus žiÅ«rima, kad alyvos lygis bÅ«tų tarp MAX ir MIN atžymų.   

 

 1. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

Esant užgesintam varikliui, bandant pasukti vairą, jis suksis sunkiai. Užvedus variklį, vairas turi suktis lengvai. Jei vairas ir toliau sukasi sunkiai, vairo stiprintuvas sugedęs ar jo išvis nėra.

 

 1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

Aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelis bÅ«na permatomas, o skystis gali bÅ«ti net keturių spalvų: geltonos rausvos, žalios ar mėlynos. Jei automobilis hibridinis – gali bÅ«ti du išsiplėtimo bakeliai: vienas vidaus degimo varikliui, kitas skirtas elektros varikliui-keitikliui. 

 

 1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.

Ä®jungus ar užtraukus stovėjimo stabdį, bandant pajudėti turi jaustis stiprus pasipriešinimas Jei stovėjimo stabdis yra užtraukiamas, traukti reikia kol pasigirs 3–4 spragtelėjimai. Jei stovėjimo stabdis įjungiamas – pakelti ar nuspausti stabdžio jungiklį. Patikrinti kaip veikia stovėjimo stabdis dar galima ir kitu bÅ«du, t.y. sustojus įkalnėje ar nuokalnėje, įjungus pavarą į neutralią padėtį, įjungti ar užtraukti stovėjimo stabdį. Atleidus darbinio stabdžio pedalą, automobilis turi neriedėti.    

 

 1. Paaiškinkite, kur pilti langų plovimo skystį.

Ši talpa, esanti po variklio gaubtu, dažnai bÅ«na, kad nesimato. Tačiau labai lengvai rasite jos ryškiai mėlynos spalvos dangtelį su lango ir ant jo bėgančios srovės simboliu.

Jei langų plovimo skysčio bakelis gerai matomas, tai padaryti galima vizualiai jį apžiÅ«rint. Jei to padaryti nėra galimybės, reikia patraukti langų valytuvų rankenėlę ir ją palaikyti (nepamirškite prieš tai užvesti variklį ar bent pasukti užvedimo raktelį, kad pradėtų šviesti kontrolinės lemputės).

 

 1. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

Tai galima padaryti paspaudus ant vairo garsinio signalo simboliu pažymėtą vietą.

 

 1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad saugiai važiuotumėte.

Šis bakelis (talpa) yra tiesiai prieš stabdžio pedalą ir yra labai nedidelis. Ant jo yra specialus simbolis. 

Yra du bakelio tipai: permatomas bakelis - lengvai patikrinama pagal dvi žymas, t,y, MAX ir MIN,tarp kurių ir turi būti reikalingas stabdžių skysčio lygis. Jei bakelis nepermatomas, dangtelis būna su matuokle, kurioje yra atžymos MAX ir MIN.

 

 1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia posÅ«kių signalai.

Norint patikrinti reikia užvesti variklį ar bent jau įjungti degimą (pasukti užvedimo raktelį, kad pradėtų šviesti kontrolinės lemputės). Paspaudus posÅ«kių rankenėlę aukštyn arba žemyn, pradės mirksėti kontrolinės lemputės. Jums reikės išlipus patikrinti ar veikia posÅ«kio signalai. Jei paspaudus rankenėlę, kontrolinė lemputė mirksi dukart dažniau (toje pusėje į kurią paspaudėte), šioje pusėje priekyje ar gale yra neveikianti lemputė.

 

 1. Paaiškinkite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

Kad patikrinti, jums reikės pagalbos, t.y. vienam spaudžiant stabdžio pedalą, kitas asmuo stebės ar užsidega stabdžių žibintai. Jei pagalbos nėra, galima ant stabdžio pedalo uždėti kokį nors sunkesnį daiktą (gesintuvą), tada nereikės pagalbininko. Tamsiu paros metu yra galimybė privažiavus atbuline pavara arčiau kokios nors sienos, per galinio vidaus vaizdo veidrodėlį stebėti ar užsidega “Stop” žibintai.

 

 1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.

Jei stabdžių sistema tvarkinga, užvedus variklį stabdžių pedalas turi nusispausti ne daugiau kaip pusę paminos.. Jei stabdžio pedalas nusispaudžia iki galo, bet kartojant (spaudžiant pedalą dar kelis kartus) jis pradeda stabdyti vis mažiau nuspaudus pedalą - transporto priemonės stabdžių sistemoje yra oro.

 

 1.  Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

Pirmiausiai reikia patikrinti ar veikia gabaritinės šviesos. Tai padaryti reikėtų šviesų rankenėlę pasukus per vieną padalą (variklio užvesti nereikia). Išlipus iš transporto priemonės patikrinkit ar šviečia automobilio priekyje gabaritinės šviesos, vėliau tą patį padarykite gale ir svarbiausia bÅ«dami automobilio gale nepamirškite patikrinti ar veikia galinio numerio apšvietimo lemputės. Vėliau įjungus degimą ar užvedus variklį, įjunkite artimas šviesas (atminkite -  nėra trumpų šviesų) ir išlipę patikrinkite ar jos veikia. Perjungę į tolimas šviesas, patikriname ar jos šviečia (atminkite - nėra ilgų šviesų). Apie tai, kad įjungėte tolimas šviesas, jus informuos prietaisų skydelyje įjungta mėlyna lemputė.   

 

 1. Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.

Šią informaciją rasite atidarę transporto priemonė bako dangtelį arba ant vairuotojo durų statramsčio. Informaciniame lapelyje bÅ«na informacija kokį padangų slėgį reikia palaikyti kai automobilis bÅ«na lengvai apkrautas, ar kai bÅ«na jo didžiausia leistina masė. 

 

 1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.

MANOMETRAS. Tai prietaisas kurio pagalba galima išmatuoti oro slėgį padangose. Ir tai prietaiso pavadinimas kuris sunkiausiai įsiminamas. Manometras prispaudžiamas prie padangos ventilio ir palaikomas. Prietaiso parodymų skydelyje pamatysite kiek padangoje yra slėgio. Lengvojo automobilio reikiamas slėgis svyruoja nuo 2 iki 2,5 barų arba paskalių.

 

 1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

Padangų protektoriaus gylis tikrinamas tikrinamas specialiu prietaisu ar slankmačiu.

Dažnai ant geresnės kokybės padangų būna indikatorinės juostelės, kurios nudilus padangoms nustoja matytis.

 

 1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų bÅ«klė tinkama saugiai važiuoti.

Padangų bÅ«klę galima patikrinti vizualiai, t.y. apžiÅ«rint ar padangos dyla vienodai, ar nėra gumbų ar įpjovų. Pagal padangos subliuškimą galima spręsti apie padangos slėgį.

 

 1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.

Ä®jungus avarinės signalizacijos mygtuką, išlipus apžiÅ«rėti visas avarines šviesas.

 

 1.  Pasakykite, kaip nustatysite ar nėra gedimo stabdžių antiblokavimo sistemoje (ABS)?

Apie stabdžių antiblokavimo sistemos gedimą mums praneš prietaisų skydelyje esanti kontrolinė lemputė ABS. Ä®jungus automobilio degimą prietaisų skydelyje užsidegs kontrolinės lemputės, tarp jų ir ABS sistemos, po kelių sekundžių ABS lemputė turi užgesti ir tai reiškia, kad ABS sistemoje gedimo nėra. Jei kitos kontrolinės lemputės užgesta , o ABS kontrolinė lemputė ir toliau šviečia tai reiškia sistemoje yra gedimas ir sistema neveikia.

 

 1. Parodykite, kaip tikrinsite ar veikia priekinio ir galinio (jei yra) langų plovimo sistema.

Langų apiplovimo svirtis yra dešinėje vairo pusėje, jei plovimo sistema veikia ją patraukus į save pasigirsta varikliuko garsas ir pradeda bėgti skystis.

Galinio lango plovimo sistema įjungiama su ta pačia dešiniąja svirtimi. Yra keli galimi apipurškimo bÅ«dai: su pertraukomis, be pertraukų (lėtai), be pertraukų (greitai).

 

 1. Parodykite, kaip įjungiamas galinio lango šildymas.

Norint įjungti galinio lango šildymą reikia paspausti šildymo mygtuką. Ant mygtuko nupieštas stačiakampis langas ir kylančios oro srovės – vingiuojančios rodyklės į viršÅ³ (nesumaišykite šio mygtuko su priekinio lango apiputimo mygtuku).

 

 1. Parodykite arba pasakykite, kaip užrakinamas ir atrakinamas vairo užraktas.

Norint užrakinti centrinį vairo užraktą reikia  užgesinti variklį ir ištraukti raktelį iš užvedimo spynelės. Tada, sukant vairą į kairę arba į dešinę pusę pasigirs trakštelėjimas ir vairo pasukti nebegalėsite. Norint atrakinti vairo užraktą reikia užvedimo raktelį įstatyti į užvedimo spynelę ir trumpais judesiais sukinėjant į vairą kairę ir į dešinę tuo pačiu metu sukti užvedimo raktelį ir vairo užraktas turi atsirakinti. Jei automobilis neturi užvedimo raktelio tai spustelėjus užvedimo mygtuką kartu su išminta sankaba, vairo užraktas automatiškai atsirakina, o automobilis užsiveda.

Ä®sidėmėję šiuos klausimus ir atsakymus į juos jausitės užtikrintai ir tvirtai nuo pat vairavimo praktikos egzamino „Regitroje“ pradžios. Ramiai atsakę į klausimus tęsite vairavimo egzaminą važiuodami į gatves, kur jau bus tikrinami jÅ«sų praktiniai kelių eismo suvokimo ir vairavimo įgÅ«džiai. Sėkmės ruošiantis ir laikant vairavimo egzaminą!

 

Kviečiame skaityti:

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar visuomet būna užduodami praktiniai klausimai prieš egzaminą?

IÅ¡skleisti

Taip, prieš prasidedant egzaminui bus užduodami 3 klausimai.

Ar egzaminas bus neišlaikytas, jei neatsakysiu?

IÅ¡skleisti

Taip, egzaminas bus laikomas neišlaikytu, jei neatsakysite į šiuos klausimus.

Ar važiuojant nuo kalno reikia išjungti pavarą?

IÅ¡skleisti

Jokiu būdu.
 
Visų pirma tai draudžiama (egzamino metu), nes stabdant vien darbiniais stabdžiais gali perkaisti stabdžių kaladėlės ir diskai.
 
Taip pat šiuolaikiniai automobiliai kuro ne tik netaupo riedėdami laisva pavara, bet sunaudoja daugiau.Informacija atnaujinta: 2024-05-09 14:54:35
Kiti straipsniai