eket.lt
Valstybinių Regitros egzaminų pasiruošimo portalas


Vairavimo kategorijos 2024 m.: Apibūdinimai, reikalavimai, pastabos


Vairavimo kategorijų aprašai

Norint vairuoti transporto priemones turite įgyti atitinkamos vairavimo kategorijos teises. Populiariausia vairavimo kategorija – B, kuriai priklauso lengvieji automobiliai, tačiau atsižvelgiant į poreikius galite vairuoti ir A, C, D, T bei joms gretimas kategorijas. Nuo norimos įgyti vairavimo teisių kategorijos priklauso ir reikalavimai jai. Apžvelkime, kokias transporto priemones galima vairuoti su skirtingomis kategorijomis ir kokie yra reikalavimai joms.

 

Turinys:

Vairavimo kategorijos

Svarbios pastabos

Dažniausiai užduodami klausimai

 

Vairavimo kategorijos

Iš viso yra 16 skirtingų vairavimo teisių kategorijų, kurias apžvelgiame žemiau.

 

AM kategorija

AM kategorijai priklauso mopedai ir lengvieji keturračiai.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 15 metų.

AM kategorija, tai vienintelė kategorija, kuriai įgyti nereikia išsilaikyti vairavimo praktikos egzamino.

 

A1 kategorija

A1 kategorijai priklauso motociklai, kurių variklio darbinis tÅ«ris 50–125 cm3, galia neviršija 11 kW, o galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,1 kW/kg, taip pat triračiai, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 16 metų.

 

A2 kategorija 

A2 kategorijai priklauso motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.

 

A kategorija 

A kategorijai priklauso triračiai, kurių galia didesnė kaip 15 kW, ir motociklai.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 20 metų, išskyrus teisę vairuoti triračius. Norint įgyti teisę vairuoti A kategorijos motociklus, reikia turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą. Reikalavimas turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą netaikomas 24 metų sulaukusiems asmenims. Teisė vairuoti triračius, kurių galia didesnė kaip 15 kW, suteikiama nuo 21 metų.

 

B1 kategorija

B1 kategorijai priklauso keturračiai, mažesnio pajėgumo nei B kategorijos automobiliai, kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis kaip 45 km/h ir (arba) variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, o masė be krovinio ne didesnė kaip 400 kg. Kroviniams vežti skirtos priemonės masė ne didesnė kaip 550 kg.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 16 metų. Sulaukę 18 metų B1 kategorijos savininkai privalo perlaikyti egzaminus, kad įgytų B kategoriją.

 

B kategorija

B kategorijai priklauso automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip 8 keleivius, neįskaitant vairuotojo. Šie automobiliai gali bÅ«ti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg arba su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau bendro junginio didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg.

Vairuoti B kategorijos transporto priemones, sujungtas su priekaba, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, o junginio didžiausioji leidžiamoji masė 3 501–4 250 kg, galima vairuotojo pažymėjime turint įrašytą kodą – „96“. Šis kodas įrašomas išlaikius atitinkamą praktinio vairavimo egzaminą.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.

 

BE kategorija

BE kategorijai priklauso B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg, junginiai.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.

 

C1 kategorija

C1 kategorijai priklauso automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė 3 501–7 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip 8 keleivius, neįskaitant vairuotojo. Šie automobiliai gali bÅ«ti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.  

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.

 

C1E kategorija

C1E kategorijai priklauso C1 kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai, taip pat junginiai, sudaryti iš B kategorijos vilkiko ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg. Šių junginių didžiausioji leidžiamoji masė – ne didesnė kaip 12 000 kg.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.

 

C kategorija

C kategorijai priklauso automobiliai (sunkvežimiai), kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip 8 keleivius, neįskaitant vairuotojo. Šios kategorijos automobiliai gali bÅ«ti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius.

 

CE kategorija

CE kategorijai priklauso C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius.

 

D1 kategorija

D1 kategorijai priklauso automobiliai, kurie skirti vežti ne daugiau kaip 16 keleivių, neįskaitant vairuotojo, ir kurie yra ne ilgesni kaip 8 metrai. Šie automobiliai gali bÅ«ti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.

 

D1E kategorija

D1E kategorijai priskiriami D1 kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.

 

D kategorija

D kategorijai priklauso automobiliai (autobusai), skirti vežti daugiau kaip 8 keleivius, neįskaitant vairuotojo. Šie automobiliai gali bÅ«ti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 24 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.

 

DE kategorija

DE kategorijai priklauso D kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 24 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.

 

T kategorija

T kategorijai priskiriami troleibusai – nebėginės transporto priemonės, sujungtos su išoriniu elektros šaltiniu.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai.

 

Svarbios pastabos

 

Atnaujinkite savo kelių eismo taisyklių žinias. Mūsų KET TESTAI (KET BILIETAI) tam padės.

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar norint gauti A kategorijos teises turint B kategoriją reikia išlaikyti ir vairavimo, ir teorijos egzaminą A kategorijai?

IÅ¡skleisti

Taip, turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir norint gauti A kategorijos vairuotojo pažymėjimą, reikia „Regitroje“ išlaikyti teorijos ir praktikos egzaminus.

Ar galima laikyti D kategoriją neturint C kategorijos?

IÅ¡skleisti

Galima, nes tai skirtingų rÅ«šių kategorijos – D – autobusai, C – sunkvežimiai.

Kokios vairavimo teisių kategorijos reikia norint vairuoti traktorių?

IÅ¡skleisti

B kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti TR1 kategorijos traktorius, o C1, C, C1E, CE, D, D1, DE arba D1E kategorijų pažymėjimai leidžia vairuoti TR1, TR2 kategorijos traktorius ir SZ kategorijos savaeiges žemės Å«kio mašinas.

Nereikia turėti atskiro traktorininko pažymėjimo, jei jau turite tinkamą vairuotojo pažymėjimą.

 

Kokia reikalinga vairuotojo kategorija vairuoti kemperį, kurio masė didesnė nei 3,5t, bet mažesnė nei 5t ir ilgis max 8metrai?

IÅ¡skleisti

Norėtusi tikslumo, bet greičiausia ne mažesnė kaip C1E.

A1 kategorijai kokie reikalingi egzaminai?

IÅ¡skleisti

Teorijos ir praktikos.
 
O ne jaunesniems kaip 24 metų asmenims, turintiems ne mažesnį kaip 2 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą ir Susisiekimo ministerijos arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka baigusiems A1 kategorijos transporto priemonių praktinio vairavimo mokymą, suteikiama teisė Lietuvos Respublikos teritorijoje vairuoti A1 kategorijos transporto priemones. Dėl to vairuotojo pažymėjime nenurodoma, kad vairuotojas turi teisę vairuoti A1 kategorijos transporto priemones, o prie B kategorijos transporto priemonių kategorijos nurodomas Vidaus reikalų ministerijos nustatytas nacionalinis kodas.Informacija atnaujinta: 2024-05-15 11:41:10
Kiti straipsniai