eket.lt
Valstybinių Regitros KET testų pasiruošimo portalas


Kada reikia perlaikyti teises? [2024 Informacija]


teisių perlaikymas 2024

 

Nesilaikant kelių eismo taisyklių jums gali būti atimtos teisės ir galite prarasti vairuotojo pažymėjimą. Apžvelkime, kokiais atvejais reikia perlaikyti teises, ką daryti praradus vairuotojo pažymėjimą, kas gresia už vairavimą su atimtom teisėm bei kitus niuansus.

 

Turinys:

Kada reikia perlaikyti teises?

Teisių atėmimas pradedančiajam vairuotojui

Teisių atėmimas už girtumą

Ką daryti praradus vairuotojo pažymėjimą?

Vairavimas be teisių kai jos atimtos

Dažniausiai užduodami klausimai

 

Kada reikia perlaikyti teises?

Perlaikyti teises, t. y. vairavimo teorijos ir praktikos egzaminus „Regitroje“ reikia tuo atveju, jeigu teisė vairuoti buvo atimta metams arba ilgesniam laikotarpiui. Praradus teises trumpesniam numatytam laikui, reikia išklausyti specialų kursą ir gauti pažymą, su kuria galėsite atgauti vairuotojo pažymėjimą.

Praradus teises metams ar ilgiau, reikės perlaikyti vienos aukštesnės turimos kategorijos egzaminus. Pavyzdžiui, jeigu turite B ir C kategorijas, reikės perlaikyti tik C kategoriją. Tačiau jei turite ir A kategoriją, reikės laikyti egzaminus ir A kategorijai.

Pagal sudėtingumą transporto priemonių kategorijos nuo lengviausios iki sunkiausios išdėstomos taip: B1, B, BE, C1/D1 (pasirinktinai arba C1, arba D1), C1E/D1E (pasirinktinai arba C1E, arba D1E), C, D, DE, CE. Jei atimtame vairuotojo pažymėjime buvo nurodytos taip pat ir A1, A2, ar A kategorijos, reikės perlaikyti ir šių kategorijų egzaminus. 

 

Kada yra grąžinamos teisės?

Praradus teisę vairuoti, papildomai taip pat gali reikėti pasitikrinti sveikatą ir gauti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą.

 

Kaip sužinoti ar atimta teisė vairuoti?

Norint sužinoti ar jums buvo atimta teisę vairuoti pirmiausia vertėtų pasitikrinti ar negavote pranešimo apie skirtą baudą. Dažniausiai tokio tipo pranešimas ateina registruotu laišku į namus arba el. paštu bÅ«nate informuojami apie tai, jog VMI savitarnoje gavote pranešimą. Sumokėjus baudą bÅ«tinai atkreipkite dėmesį ir į kitus informacinius dokumentus, pateiktus gautame pranešime, tokius kaip administracinio nusižengimo protokolas.

Ne visi vairuotojai atidžiai perskaito protokolo turinį, kuriame išdėstyta nusižengimo esmė ir taikoma atsakomybė, todėl toliau dalyvauja eisme nepaisant fakto, kad nuo baudos sumokėjimo dienos pradėjo galioti teisės vairuoti atėmimo terminas.

 

Teisių atėmimas pradedančiajam vairuotojui

Pradedančiajam vairuotojui, kuris dar neturi 2 metų vairavimo stažo, galioja tos pačios teisių sąlygos, kaip ir turintiems didesnį stažą. Tai reiškia, praradus teises metams ar ilgiau, reikės perlaikyti vienos aukštesnės turimos kategorijos egzaminus bei papildomai A kategoriją, jei tokią turėjote.

Jei per vienus metus nebaigėte papildomų vairuotojų mokymų, jÅ«s prarandate teisę vairuoti ir jÅ«sų pažymėjimas nebus keičiamas į galiojantį 10 metų. Ä®gyti teisę vairuoti galėsite tik perlaikius vairavimo egzaminus, tuomet bus išduodamas naujas 3 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas.

 

Kursai praradus teises

Jei dar neturite 2 metų stažo vairuojant ir sukėlėte eismo įvykį, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata ar pažeidėte bent vieną iš toliau pateikiamų KET reikalavimų, turite baigti papildomą vairuotojų mokymą.

Tai reikia padaryti per vienus metus nuo nutarimo, kuriuo esate pripažintas padariusiu teisės pažeidimą, įsiteisėjimo dienos ar nuo administracinio nurodymo, surašyto padarius administracinį nusižengimą, įvykdymo dienos. 

Mokytis galima bet kurioje tokius mokymus organizuojančioje vairavimo mokykloje.

 

KET reikalavimai, kuriuos pažeidus reikia baigti papildomus mokymus

 

Teisių atėmimas už girtumą

Vairuojant esant neblaivumui rizikuojate ne tik savo ir aplinkinių saugumu, tačiau ir gauti baudą bei prarasti teises. Pagrindinės baudos už vairavimus neblaiviems yra šios:

 

Teisių atgavimas už girtumą

Norint atgauti vairuotojo pažymėjimą, kuris buvo atimtas dėl vairavimo neblaiviam, turėsite:

Tik tuomet atgausite teises. Teises, prarastas už neblaivų vairavimą, galite susigrąžinti ir anksčiau. Tai galite padaryti jeigu sutiksite vairuoti tik tokias transporto priemones, kuriose bus įdiegti antialkoholiniai variklio užraktai. Automobilyje turint antialkoholinius variklio užraktus jÅ«sų vairuotojo pažymėjimas pasipildys kodu „69“. 

 

Ką daryti praradus vairuotojo pažymėjimą?

​Jei praradote teisę vairuoti, reiškia, kad praradote ir vairuotojo pažymėjimą, todėl papildomai gali reikėti pasitikrinti sveikatą, gauti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą bei išklausyti papildomus vairuotojų mokymo kursus. Jei teisė vairuoti buvo atimta metams ar ilgiau – privalėsite iš naujo perlaikyti ir teorinį bei praktinį vairavimo egzaminą „Regitra“.

 

Vairavimas be teisių kai jos atimtos

Transporto priemonių vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones, arba transporto priemonių vairavimas, kai nesilaikoma draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, užtraukia 450–700 eurų baudą.

Jei vairuota neblaiviam (0,41–1,5 promilės) arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, kai teisės buvo atimtos, taip pat vengiant apsvaigimo patikrinimo užtraukia 1100–1500 eurų baudą.

 

Dažniausiai užduodami klausimai

Pamečiau vairuotojo pažymėjimą – ką daryti?

IÅ¡skleisti

Apie prarastą (pamestą, pavogtą) vairuotojo pažymėjimą bÅ«tinai praneškite „Regitrai“ (internetu arba atvykę į padalinį), nes tokiu bÅ«du užkertamas kelias galimam neteisėtam jo panaudojimui. Tuomet užsisakykite vairuotojo pažymėjimą. Pranešus, užsisakykite vairuotojo pažymėjimo dublikatą, o po to naują vairuotojo pažymėjimą. Vairuotojo pažymėjimą galite užsisakyti, jei JÅ«sų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje

Kur pažiūrėti baudas?

IÅ¡skleisti

VMI turimą informaciją apie jums paskirtų administracinių baudų prievoles galite pasitikrinti prisijungę prie Mano VMI sistemos.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint atgauti vairuotojo pažymėjimą?

IÅ¡skleisti

  • Praėjus bausmės laikui į „Regitros“ padalinį vairuotojas turi pristatyti:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

  • Sveikatos patikrinimo pažymą;

  • Pirmos pagalbos kursų pažymėjimą;

  • Papildomų vairuotojų mokymo kursų baigimo pažymėjimą;

  • Išlaikytų teorinio ir praktinio vairavimo egzamino „Regitroje“ pažymėjimus (jei teisė vairuoti buvo atimta metams ar daugiau).

Kuriais atvejais reikia iš naujo pasitikrinti sveikatą?

IÅ¡skleisti

Pasitikrinti sveikatą po teisių atėmimo privaloma iš naujo tuomet, jei teisė vairuoti buvo atimta dėl to, kad vairuotojas vairavo neblaivus. Tokiu atveju į pažymą, apribojimuose yra įrašoma, kad vairuotojas vairavo neblaivus.

Ar perlaikyt egzaminus „Regitroje“ po teisių atėmimo galima pasiruošus savarankiškai?

IÅ¡skleisti

Galima. Jei teisė vairuoti buvo prarasta metams ar daugiau, perlaikant teorinį ir praktinį egzaminus „Regitroje“, galite jiems pasiruošti savarankiškai.

Kas bus, jei atėmus teisę vairuoti dėl KET pažeidimų, asmuo nebaigs papildomo vairuotojų mokymo?

IÅ¡skleisti

Vairuotojas, kuriam teisė vairuoti atimta dėl KET pažeidimų, nebaigęs papildomo vairuotojų mokymo, negali susigrąžinti teisės vairuoti transporto priemones.

Teisę vairuoti (B kat.) praradau 2013m liepos mėnesį (36mėn. laikotarpiui). Ar reikia man perlaikyti teorijos ir vairavimo egzaminus Regitroje? Gal dar įstatymiškai papuolu į tą laiką, kai perlaikyti egzaminų nereikėjo?

IÅ¡skleisti

Pagal dabartinius galiojančius įstatymus, jei teisės buvo prarastos ilgiau nei vieneriems metams, reikia perlaikyti ir teorijos, ir praktikos egzaminą.
 
Regitros elektroninėje erdvėje duomenys apie vairuotojų pažymėjimus, vairavimo mokyklų baigimą pradėta vesti nuo 2014 metų ( Kažin ar apie jus yra kokie išlikę duomenys, todėl dar klausimas ar nereikės baigti vairavimo mokyklos).
 
Rekomenduojame internete užeiti į puslapį "Regitra.lt" - "Vairuotojo pažymėjimai" - "Prarastos teisės vairuoti grąžinimas" - išsirinkite puslapį, dėl ko buvo prarastos teisės (mums neparašÄ—te priežasties) ir bus aprašyta, kaip susigrąžinti teises.
 
Taip pat Regitros puslapyje galite rasti telefono numerį, kuriuo tik jums gali suteikti šią informaciją

Pasibaigus teisėms kokį ilgiausia laiką per kiek galima pasikeisti vairuotojo pažymėjimą? Ar yra terminas?

IÅ¡skleisti

Geriau būtų jas pasikeisti kol dar galioja senosios.
 
Nepamirškyte, kad teisės galios iki nurodytos datos, vėliau vairuoti nebegalite.
 Bet jei jau taip nutiko, tai tam turite metus laiko (B kategorijos), priešingu atveju reikės perlaikyti egzaminus Regitroje.
 
Tik nepamirškyte, kad nuo 2025 metų teisės negalios ir tuo atveju, jei neturėsite galiojančios medicininės pažymos.

Kurį laiką nevairavau ir nežiūrėjau kada baigė galioti teisės. Pažiūrėjau - 3 metai kai negalioja. Tai man dabar reiks perlaikyti iš naujo?

IÅ¡skleisti

Galėčiau atsakyti paprastai - taip. Bet geras advokatas už gerus pinigus pasakys NE.Informacija atnaujinta: 2024-04-17 15:58:03
Kiti straipsniai