eket.lt
Valstybinių Regitros KET testų pasiruošimo portalas


Automobilio skydelio ženklai ir jų reikšmės


Automobilio skydelio ženklai ir jų reikšmės

Automobilio prietaisų skydelio simbolių yra daugybė, tad visas jas įsidėmėti yra tikrai nelengva. Visgi, atkreipti dėmesį ir žinoti automobilio skydelio ženklų reikšmes yra svarbu, nes greitai pastebėjus ir išsprendus problemą išvengsite nereikalingo nerimo ir išteklių.

Automobilio skydelio ženklai, dar vadinami įspėjamosiomis prietaisų skydelio lemputėmis, tai signalai, esantys automobilio skydelio ekrane. Šios lemputės informuoja vairuotoją apie įvairių automobilio sistemų bÅ«klę ir gedimus.

Pagrindinės automobilio prietaisų skydelio simbolių spalvos yra žalia, geltona, raudona, pagal kurias lengviausia suprasti prietaisų skydelio reikšmes, tačiau taip pat galite pastebėti ir mėlynų ar baltų signalų.

 

Turinys:

Ką reiškia prietaisų skydelio lempučių spalvos?

Kokios yra prietaisų skydelio lempučių reikšmės?

Dažniausiai pasitaikančių prietaisų skydelio įspėjamųjų lempučių reikšmės

Dažniausiai užduodami klausimai

 

Ką reiškia prietaisų skydelio lempučių spalvos?

Taigi, net ir nežinodami lempučių reikšmių galite įvertinti situaciją pagal jų spalvą. Moderniuose automobiliuose apie tam tikrus gedimus gali pranešti ir ekranuose pasirodę pranešimai, garsiniai signalai.

 

Kokios yra prietaisų skydelio lempučių reikšmės?

Žali simboliai:

Įjungtos kruizo kontrolės ženkliukas.
Nuspauskite stabdžių pedalą.
Išorės apšvietimo įjungimo indikatorius.
Ä®jungtos trumposios / dienos šviesos.
Automatinės stabdymo sistemos indikatorius / važiavimo kontrolės indikatorius (su signalu).
Parkavimo pagalbos indikatorius.
Išmaniosios užrakinimo ir užvedimo sistemos indikatorius.
Išmaniosios užrakinimo ir užvedimo sistemos indikatorius.
Sportinio režimo įspėjamasis simbolis.
Ekonominio važiavimo įspėjamasis simbolis.
Ekonomiško važiavimo režimo įspėjamasis simbolis.
Sportinio režimo įspėjamasis simbolis.
Keitimo aukštyn ir žemyn įspėjamasis signalas.
„Stop & Start“ sistemos įspėjamasis simbolis.
LDA įspėjamasis signalas.
Sistemos, padedančios leistis nuo kalno, signalas.
Rankinio akseleratoriaus simbolis.
Judėjimo juostų sekimo sistemos signalas (LKA).
Įjungtas dinaminės greičio palaikymo sistemos įspėjamasis signalas.
Greičio ribotuvo simbolis.
Greičio palaikymo sistemos simbolis.
Aklo kampo sekimo sistemos įspėjamoji lemputė.
Priekiniai rūko žibintai.
Tolimųjų šviesų automatinis perjungimas.
Gabaritiniai žibintai. (šviesos)
PosÅ«kio signalas. Avarinių šviesų signalas.
Linijų palaikymo asistentas.

 

Geltoni simboliai

Žemas stiklo plovimo skysčio lygis.
Žemos temperatūros įspėjamasis simbolis.
Galiniai rūko žibintai.
Saugos užuolaidų įspėjamasis simbolis.
Lėtos keturių varomų ratų sistemos įspėjamasis simbolis.
Silpno akumuliatoriaus įspėjamasis simbolis (hibridinis automobilis).
Hibridinės sistemos įspėjamasis signalas.
Žemo AdBlue™ lygio įspėjamasis simbolis.
Išmaniosios užrakinimo ir užvedimo sistemos įspėjamasis simbolis.
KDSS įspėjamasis simbolis.
Slėgio padangose įspėjamasis simbolis.
Variklio gedimas.
Parkavimo pagalbos indikatorius.
Degalų lygio įspėjamasis simbolis.
Centrinio diferencialo užrakto įspėjamasis simbolis.
Keturių varomų ratų įspėjamasis simbolis.
Variklio diržo keitimo laiko įspėjamasis simbolis.
Keleivio priekinės saugos pagalvės įspėjamasis simbolis.
Kuro filtro įspėjamasis signalas.
Variklio alyvos lygio įspėjamasis simbolis.
Pakaitinimo žvakių veikimo indikatorius.
Bendras įspėjamasis simbolis.
„Stop & Start“ sistemos įspėjamasis simbolis.
Stabdymo sistemos įspėjamasis simbolis (geltonas).
ABS-stabdžio įspėjamasis simbolis.
Stabilumo kontrolės sistema išjungta.
Greičio palaikymo sistemos įspėjamasis simbolis.
Antislydimo sistemos signalas.
Priekinių žibintų reguliavimo sistemos gedimas.
LED žibinto lemputės gedimas.
Informuoja apie automatinės tolimųjų šviesų sistemos gedimą.
Maitinimo sistemos įspėjamasis simbolis.

 

Raudoni signalai

Automatinis stovėjimo stabdžio įjungimo indikatorius.
Galinės sėdynės saugos diržo indikatorius (su signalu).
Saugos sistemos indikatorius.
Kelių režimų mechaninės pavarų sistemos indikatorius.
Saugos diržo įspėjamasis simbolis (su garsiniu signalu).
Atidarytų durelių indikatorius.
Galinių sėdynių saugos diržo įspėjamasis simbolis.
Papildomos apsaugos sistemos (SRS) indikatorius.
Elektrinio vairo stiprintuvo (EPS) indikatorius.
Automatinės pavarų dėžės skysčio temperatūros įspėjamasis simbolis.
Parkavimo padėties įspėjamasis simbolis.
Aušinimo skysčio auštos temperatÅ«ros įspėjamasis simbolis.
Akumuliatoriaus pakrovimo sistemos įspėjamasis simbolis.
Tepalo spaudimo įspėjamasis simbolis.
Stabdymo sistemos įspėjamasis simbolis.
Išjungto automatinio stovėjimo stabdžio įspėjamasis simbolis.
Saugos sistemos indikatorius.

 

Kitų spalvų signalai

Tolimosios šviesos.
Aušinimo skysčio žemos temperatÅ«ros įspėjamasis simbolis.
Aušinimo skysčio žemos temperatÅ«ros įspėjamasis simbolis.
Papildykite adBlue.
Gedimas.
Reikalinga techninė priežiūra.

 

Svarbu paminėti, kad tai nėra visos signalų reikšmės – jų yra gerokai daugiau, tad visas išvardinti ar įsiminti yra beveik neįmanoma.

 

Dažniausiai pasitaikančių prietaisų skydelio įspėjamųjų lempučių reikšmės

Variklio gedimo lemputė

Jai įsižiebus variklio valdymo modulyje arba panašiame kompiuteryje nustatytas gedimas. Ji gali užsidegti dėl atsilaisvinusio degalų dangtelio, kuris imituoja nuotėkį garų išmetimo sistemoje, sugedusio deguonies jutiklio, uždegimo klaidos ar daugybės kitų priežasčių.

Užsidegus variklio patikros lemputės indikatoriui rekomenduojama kuo greičiau kreiptis į mechaniką siekiant diagnozuoti gedimą. Jei kontrolinė variklio lemputė mirksi – nustokite važiuoti ir iškvieskite automobilių transportavimo paslaugą.

 

Akumuliatoriaus lemputė

Ši lemputė reiškia automobilio įkrovimo sistemos problemą. Akumuliatoriaus problemų priežastys gali bÅ«ti įvairios: silpnas akumuliatorius, atsilaisvinusios akumuliatoriaus jungtys, generatoriaus problemos, nutrÅ«kęs generatoriaus diržas. Šias problemas spręskite kuo greičiau. Išjunkite visus nebÅ«tinus elektros komponentus, patikrinkite akumuliatorių ir ar nepažeisti laidai.

 

Tepalo spaudimo / alyvos slėgio įspėjamasis simbolis

Jei ši lemputė užsidega važiuojant, tai gali bÅ«ti žemo alyvos slėgio ženklas. Tai gali lemti  žemas alyvos lygis, sugedęs alyvos siurblys, sugedęs alyvos slėgio jutiklis. Jei užsidega alyvos slėgio įspėjamoji lemputė, rekomenduojama sustoti, išjungti variklį ir palaukus 20 minučių patikrinti alyvos lygį. Jei alyvos lygis žemas – papildyti.

Jei alyvos lygis pakankamas, bet įspėjamoji lemputė toliau šviečia, tai gali reikšti sugedusį alyvos siurblį arba kitas problemas, kurias turi diagnozuoti profesionalus mechanikas.

 

Stabdymo sistemos įspėjamasis simbolis

Ši lemputė užsidega, kai yra problemų su stabdžių sistema, įskaitant žemą stabdžių skysčio lygį. Patikrinkite stabdžių skysčio lygį ir apžiÅ«rėkite, ar stabdžių trinkelės ir diskai nėra susidėvėję arba pažeisti. Jei stabdžių skysčio lygis žemas arba stabdžių trinkelės susidėvėjusios beveik iki jų eksploatavimo laiko, jas reikia nedelsiant pakeisti.

Jei stabdžių sistemoje nėra matomų problemų, nuvežkite automobilį profesionaliai apžiÅ«rai.  Toliau važiuoti užsidegus stabdžių įspėjamajai lemputei gali bÅ«ti labai pavojinga.

 

ABS-stabdžio įspėjamasis simbolis.

Šis simbolis įsižiebia, kai kyla problemų su stabdžių antiblokavimo sistema ar dėl blogo ABS jutiklio, ABS toninio žiedo, pažeisto ABS modulio ar kitų susijusių komponentų.

Jei ABS įspėjamoji lemputė užsidega važiuojant, venkite staigaus stabdymo ir nuvežkite automobilį pas mechaniką. Stabdžių antiblokavimo sistema padeda išvengti ratų blokavimo stabdant, o dėl blogai veikiančios ABS sistemos gali nukentėti automobilio stabilumas ir saugumas. Automobiliuose su keturių varančiųjų ratų sistema, sugedus ABS, ji gali tinkamai neįsijungti.

 

Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip žinoti, ar visos sistemos veikia gerai?

IÅ¡skleisti

Jei visos sistemos dirba gerai, užvedus automobilį geltonos ir raudonos lemputės užgęsta. Jei bent viena liko degti ir nežinote jos reikšmės – remkitės naudojimosi instrukcija arba susisiekite su autoserviso meistru.

Ar įspėjamųjų lempučių reikšmės, automobilio prietaisų skydelio simboliai gali būti klaidingi?

IÅ¡skleisti

Gali, tai gali įvykti dėl per žemos elektros įtampos, vieno, kurio nors daviklio gedimo ar kitų priežasčių. Visgi, įsižiebusių lempučių ignoruoti nereikėtų.
Informacija atnaujinta: 2024-04-20 08:35:09
Kiti straipsniai