eket.lt
Valstybinių Regitros egzaminų pasiruošimo portalas


Vairuotojo pažymėjimas


Vairuotojo pažymėjimas

Vairuotojo pažymėjimas, tai oficialus dokumentas, išduodamas VÄ® „Regitros“, patvirtinantis asmens teisę vairuoti motorines transporto priemones tam tikroje valstybėje. Lietuvoje vairuotojo pažymėjimas yra išduodamas nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, ne jaunesniems nei nustatyto tam tikrai kategorijai amžiaus asmenims. Šis dokumentas patvirtina vairuotojo kvalifikaciją ir leidžia teisėtai vairuoti transporto priemones atitinkamoje vairavimo kategorijoje. Vairuojant keliuose yra privaloma turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

 

Turinys:

Tarptautiniai vairuotojo pažymėjimai

Kaip gauti vairuotojo pažymėjimą?

Kiek laiko galioja vairuotojo pažymėjimas?

Vairuotojo pažymėjimo išdavimo, pristatymo paslaugų kainos

Kaip pasikeisti vairuotojo pažymėjimą?

Kokia bauda gresia už vairavimą be galiojančio vairuotojo pažymėjimo?

Ką daryti praradus / pametus vairuotojo pažymėjimą?

Dažniausiai užduodami klausimai

 

Tarptautiniai vairuotojo pažymėjimai

„Regitra“ taip pat išduoda ir dviejų tipų tarptautinius vairuotojo pažymėjimus. Tarptautiniai vairuotojo pažymėjimai, tai papildomi dokumentai prie nacionalinio vairuotojo pažymėjimo. Jie reikalingi keliaujantiems ir vairuojantiems tose užsienio šalyse, kurios nepriklauso Europos Sąjungai (ES) ar Europos Ekonominei Erdvei (EEE). Šių pažymėjimų tipai skiriasi pagal tai, prie kurios konvencijos yra prisijungusi šalis, į kurią vyksite – Vienos ar Ženevos. Daugiau informacijos apie tarptautinius vairuotojų pažymėjimus rasite „Regitros“ interneto svetainėje.

 

Kaip gauti vairuotojo pažymėjimą?

Vairuotojo pažymėjimą galite užsisakyti, jei jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje. Norint gauti vairuotojo pažymėjimą jums reikės įvykdyti 5 punktus, kurie yra pateikiami žemiau:

 

Kiek laiko galioja vairuotojo pažymėjimas?

Vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas skiriasi priklausomai nuo to, ar pažymėjimas yra pradedančiojo vairuotojo, nuolatinis ar tarptautinis.

 

Pradedančiojo vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas

Pradedantiesiems vairuotojams išduodamas 3 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas. Pirmuosius 2 vairavimo metus vairuotojas yra laikomas pradedančiuoju ir privalo vairuoti „klevo“ ženklu pažymėtą automobilį. Vėliau galima vairuoti be „klevo“ ženklo. Praėjus dvejiems metams vairuotojas turi pasikeisti pažymėjimą į naują, tad tretieji metai yra skirti vairuotojų patogumui, suteikiant daugiau laiko pasikeisti pažymėjimą ir, jei reikia, pabaigti papildomus mokymus.

Keičiant pradedantiesiems vairuotojams išduotus pažymėjimus į nuolatos galiojančius, „Regitroje“ egzaminų vėl laikyti nereikės. Pradedančiojo vairuotojo pažymėjimą pasibaigus jo galiojimo laikui bus galima pasikeisti bet kuriame vairuotojo pažymėjimus išduodančiame „Regitros“ padalinyje. Keisdama pradedančiojo vairuotojo pažymėjimą į nuolatos galiojantį, „Regitra“ tikrins informaciją, ar pradedantysis vairuotojas yra baigęs papildomus vairuotojų mokymus, jei to reikia.

 

Nuolatinio vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas

Nuolatinis vairuotojo pažymėjimas galios 10 metų nuo išdavimo datos. Terminas, per kurį privaloma pasikeisti negaliojantį vairuotojo pažymėjimą, nėra numatytas. Laiku nespėjus pasikeisti nuolatinio vairuotojo pažymėjimo, perlaikyti egzaminų nereikės, tačiau vairuoti transporto priemones leidžiama tik jei yra išduotas galiojantis vairuotojo pažymėjimas.

 

Tarptautinio vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas

Tarptautinis vairuotojo pažymėjimas šalims, kurios yra prisijungusios prie Vienos konvencijos galios, iki kol galios nacionalinis vairuotojo pažymėjimas, bet ne ilgiau kaip 3 metus. Tarptautinis vairuotojo pažymėjimas šalims, kurios yra prisijungusios prie Ženevos konvencijos, galios 1 metus.

 

Vairuotojo pažymėjimo išdavimo, pristatymo paslaugų kainos

Vairuotojo pažymėjimą turite užsisakyti „Regitros“ interneto svetainėje, o jo išdavimo ir pristatymo paslaugų kaina priklauso nuo to, kaip greita norite jį gauti ir kokiu bÅ«du atsiimti:


Plačiau apie vairuotojo pažymėjimo išdavimo ir pristatymo kainas skaitykite „Regitros“ interneto svetainėje.

 

Kaip pasikeisti vairuotojo pažymėjimą?

Pasikeisti vairuotojo pažymėjimą galima internetu arba atvykus į „Regitros“ padalinį. Norėdami pasikeisti vairuotojo pažymėjimą turėsite pateikti šiuos dokumentus:

Vairuotojo pažymėjimo keitimo užsakymą galite atlikti elektroniniu bÅ«du, „Regitros“ svetainėje ir pažymėjimą gausite tiesiai į namus, arba atsiimsite „Regitros“ padalinyje. Senasis vairuotojo pažymėjimas bus paliekamas vairuotojui. Keičiant vairuotojo pažymėjimą, proceso metu neprarandate teisės vairuot – esant poreikiui galite gauti specialią pažymą, nurodančią, kad turite teisę vairuoti, kol vyksta pažymėjimo keitimas.

 

Kokia bauda gresia už vairavimą be galiojančio vairuotojo pažymėjimo?

Vairuotojai privalo turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą norint teisėtai valdyti motorinę transporto priemonę. Jei vairuotojo pažymėjimo galiojimas yra pasibaigęs, bet teisės vairuoti asmuo nepraradęs, gresia 5–11 Eur bauda. Ši tvarka galioja tiek nespėjus pasikeisti dvejus metus galiojančio pažymėjimo, tiek nuolatinio, 10 metų pažymėjimo.

Jei teisė vairuoti buvo atimta ir vairuojama su negaliojančiu pažymėjimu, gresia 450–700 Eur bauda.

 

Ką daryti praradus / pametus vairuotojo pažymėjimą?

Praradus vairuotojo pažymėjimą pirmiausia apie tai praneškite „Regitrai“ (internetu arba atvykę į padalinį). Tokiu bÅ«du užkertamas kelias galimam neteisėtam jÅ«sų vairuotojo pažymėjimo panaudojimui. Pranešus apie praradimo atvejį „Regitra“ fiksuoja šią informaciją sistemoje ir dokumentą paskelbia negaliojančiu. Papildomai kreiptis nereikia niekur, nes „Regitra“ visus duomenis teikia policijai bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

Pranešus apie prarastą pažymėjimą reikia užsisakyti naują vairuotojo pažymėjimą. Tai galima padaryti internetu arba atvykus į „Regitros“ padalinį. Išdavus naują vairuotojo pažymėjimą senasis nustoja galioti ir juo naudotis nebegalima.

 

Atnaujinkite savo kelių eismo taisyklių žinias. Mūsų KET TESTAI (KET BILIETAI) tam padės.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kiek galioja vairuotojo medicininė pažyma?

IÅ¡skleisti

Vairuotojo sveikatos medicininė pažyma yra bÅ«tina, norint turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą. 

Išduota medicininė sveikatos pažyma AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijų vairuotojo pažymėjimui galioja:

  • 10 metų – iki 65 metų amžiaus;

  • 5 metus – nuo 66 iki 79 metų amžiaus;

  • 2 metus – nuo 80 metų amžiaus.

C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, T kategorijų vairuotojo pažymėjimui ir visiems vairuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, galioja:

  • 2 metus – iki 80 metų amžiaus;

  • 1 metus – nuo 80 metų amžiaus.

TR1, TR2, SM, SZ kategorijų vairuotojų sveikatos medicininė pažyma galioja:

  • 5 metus – iki 59 metų amžiaus;

  • 2 metus – nuo 60 iki 70 metų amžiaus;

  • 1 metus – nuo 70 metų amžiaus.

Vairuotojo sveikatos pažyma galioja iki pažymoje nurodytos datos. Baigiantis galiojimui reikia gauti naują pažymą.

 

Ar galima vairuoti, kol gaminamas vairuotojo pažymėjimas?

IÅ¡skleisti

Negalima. Nepaisant to, kad sėkmingai „Regitroje“ išlaikėte vairavimo egzaminą, negalite pradėti vairuoti, kol jÅ«sų vairuotojo pažymėjimas nepaskelbtas galiojančiu. Vairavimo teisės įgijimas yra fiksuojamas tuomet, kai vairuotojo pažymėjimas paskelbtas galiojančiu – apie jo galiojimą pranešta „Regitros“ vairuotojų portale. Galite vairuoti be fizinio vairuotoju pažymėjimo tuo atveju, jei vairuotojų portale yra informacija, kad jÅ«sų pažymėjimas įsigaliojo.

Už vairavimą be galiojančio vairuotojo pažymėjimo gresia baudos.

Ar galima vairuoti, kol keičiamas vairuotojo pažymėjimas?

IÅ¡skleisti

Galima. Vairuojant automobilį neprivalote su savimi vežiotis Lietuvoje išduoto vairuotojo pažymėjimo, pakanka turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu užsisakėte naują vairuotojo pažymėjimą, o senasis vis dar galioja – vairuoti galite, su savimi turėdami asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu senasis vairuotojo pažymėjimas nebegalioja, vairuoti galite tik įsitikinę, kad „Regitros“ vairuotojų portale naujasis pažymėjimas jau yra paskelbtas galiojančiu. Taip pat, keičiant vairuotojo pažymėjimą, esant poreikiui, galite gauti specialią pažymą, nurodančią, kad turite teisę vairuoti, kol vyksta pažymėjimo keitimas.

Per kiek laiko pagaminamas vairuotojo pažymėjimas?

IÅ¡skleisti

Vairuotojo pažymėjimas gali bÅ«ti pagamintas per 1, 3 arba 10 darbo dienų, pagal jÅ«sų poreikį. Kuo greičiau norima gauti pažymėjimą – tuo brangiau kainuoja jo pagaminimas.

Kaip patikrinti ar vairuotojo pažymėjimas galioja?

IÅ¡skleisti

Vairuotojo pažymėjimo galiojimą galite patikrinti eregitra.lt portale, įvedę savo asmens kodą ir vairuotojo pažymėjimo numerį arba prisijungę prie „Regitros“ vairuotojo portalo.

Kada pradeda galioti vairuotojo pažymėjimas?

IÅ¡skleisti

Vairuotojo pažymėjimas pradeda galioti tuomet, kai po sėkmingo jo užsakymo, „Regitros“ vairuotojo portale matote informaciją, kad jÅ«sų vairuotojo pažymėjimas paskelbtas galiojančiu.

Ar pasikeitus pavardei privaloma keisti vairuotojo pažymėjimą?

IÅ¡skleisti

Taip, privaloma. Jei pasikeitė jūsų vardas ar pavardė, naują vairuotojo pažymėjimą užsisakykite ne vėliau kaip per vieną mėnesį.

Ar vairuotojo pažymėjimą „Regitroje“ galima atsiimti be asmens dokumento?

IÅ¡skleisti

Negalima. Atsiimti pagamintą vairuotojo pažymėjimą galima tik pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelė, pasas, laikinas pasas, laikinasis pažymėjimas, užsienio valstybės piliečio pasas ar kiti, asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai).
Informacija atnaujinta: 2024-05-15 09:04:47
Kiti straipsniai