eket.lt
Valstybinių Regitros KET testų pasiruošimo portalas


Stabdymo kelias / sustojimo kelias


Stabdymo kelias sustojimo kelias

Teisingas stabdymo ir sustojimo kelio supratimas ir gebėjimas įvertinti praktinėmis aplinkybėmis yra ypatingai svarbus vairavimo saugumui užtikrinti. Aptarkime, ką reiškia šios sąvokos ir ką bÅ«tina žinoti siekiant užtikrinti saugų stabdymo ir sustojimo laiką.

Taigi, stabdymo kelias priklauso nuo techninių ir aplinkos aplinkybių, o sustojimo kelias papildomai apima ir vairuotojo reakcijos laiką į kliūtį kelyje.

 

Stabdymo kelias – formulė

Stabdymo kelias ≈ (pradinis greitis / 10)²

Pradinis greitis yra pradinis transporto priemonės greitis kilometrais per valandą (km/h). 

Ši supaprastinta formulė yra skirta tam, kad jos pagalba bÅ«tų galima apytiksliai apskaičiuoti tipinės lengvosios transporto priemonės stabdymo kelią metrais įprastomis kelio sąlygomis.

 

Dar viena sustojimo kelio formulė, tai AASHTO pateikta formulė:

S = (0.278 * T * V) + V² / (254 * (F + G))

S – sustojimo kelias (metrais)

T – vairuotojo reagavimo/reakcijos laikas (sekundės)

V – automobilio greitis (km/h)

F – trinties koeficientas tarp padangos ir kelio. Sausai kelio dangai – 0.7, šlapiai – tarp 0.3 ir 0.4

G – kelio nuolydis, išreikštas dešimtainiu tikslumu. Jis teigiamas važiuojant į kalną ir neigiamas važiuojant žemyn

 

Visgi, nepamirškite, kad net ir atsižvelgus į formules, realus stabdymo kelias gali skirtis dėl tokių veiksnių, kaip:

 

Kodėl svarbu suvokti stabdymo kelio atstumą?

 

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar sustojimo kelias priklauso nuo vairuotojo reakcijos?

IÅ¡skleisti

Taip. Gera vairuotojo reakcija yra svarbiausia savybė stabdant. Pavyzdžiui, jei per vairuotojo reakcijos laiką (1 s), kai automobilio greitis 50 km/h, automobilis nuvažiuoja 14 m, tai sumažinus vairuotojo reakcijos laiką tik 0,1 s, automobilio sustojimo kelias sumažėtų 1,4 m.

Kokiu būdu stabdant stabdymo kelias bus trumpesnis?

IÅ¡skleisti

Jei stabdant, stabdomi ratai užblokuojami ir slysta važiuojamosios dalies paviršiumi, stabdymo kelias pailgėja.

Tuo tarpu stabdymo kelias bus trumpesnis (kai važiuojamoji dalis sausa ir švari) jei iš pradžių bus stabdoma stipriai, o po to lengviau spaudžiant stabdį. Važiuojant slidžiu keliu, automobilio stabdymo kelias sumažės, jeigu bus stabdoma pertraukiamu stabdymo bÅ«du, neišjungus sankabos ir pavaros (kai nėra ABS).
Informacija atnaujinta: 2024-04-20 07:59:36
Kiti straipsniai